עמיחי מאיר מייסד העולם הדיגיטלי מסביר קצת על פעילותיו ומה זה בעצם העולם הדיגיטלי