DUNE HD מזרים מדיה

Dune HD הינה "חלוצה" בתחומה כאשר הייתה מבין החברות הראשונות להציג
לעולם מכשיר עצמאי , בעל יכולת לניגון קבצי וידאו דיגיטאליים – מזרימדיה.
ברבות השנים רכשה החברה מעמד ומוניטין מכובדים מאוד וזאת בזכות סטנדרט
האיכות הגבוהה של מוצריה ובזכות ייצור הרכיבים האיכותיים ביותר לנגני המדיה שלה.

Showing all 2 results